آموزش ریکی

اولین قدم در آموزش ریکی، مطالعه کتاب رایگان ریکی و سپس انتخاب یک استاد ریکی جهت دریافت همسویی ریکی است.

امروزه معمولا ریکی در چهار سطح آموزش داده می‌شود که مرحله چهارم آن فقط برای تدریس و آموزش ریکی است. ریکی ‌‌۱ شروع ریکی است اما سطح کمی نیست و برای بسیاری از افراد ممکن است تا سال‌ها کافی باشد؛ پس ریکی را شبیه مدرسه و کلاس نبینید که کلاس اول حتما به کلاس دوم ختم می‌شود. البته ریکی۲، شامل طیف گسترده‌تری از انرژی ریکی است و در ریکی۲ شما امکان ارسال انرژی از راه دور، کار بر روی مسائل ذهنی و عاطفی یا مسائلی که ریشه پدید آمدن آن‌ها ذهنی-عاطفی است و همچنین استفاده از سمبل قدرت ریکی را به دست می‌آورید. در ریکی۳ طیف ریکی شما کامل می‌شود و ریکی۴ صرفا تدریس و همسویی دادن ریکی است.

آموزش ریکی